ساموئي

محصولات  ساموئي

 
 

نمايشگاه تایلند

فروشنده تایلند

تور تايلند

ساموئي

بانکوک

پاتايا

تايلند هتل

پوکت

سامويي

پاتايا

پاتايا

تايلند

تورتايلند

پوکت

پاتايا پوکت

سامويي

تور پاتايا

تايلند تور

تور تايلند

تايلند هتل

تايلند پاتايا

تايلند بانکوک

بلیط تایلند

قیمت تور تایلند

در تایلند

ساموئی در تایلند

ساموئی در تایلند

پنگان در تایلند

چیانگ مای در تایلند

پوکت در تایلند

پاتایا در تایلند

بانکوک در تایلند

ساحل در تایلند

تور در تایلند

اقامت در تایلند

هتل در تایلند

خرید در تایلند

گشت در تایلند

 

تور ترکیبی تایلند نوروز 95 | تور بانکوک و پوکت | تور پاتایا پوکت

آژانس جهانگردی و مسافرتی پرواز ابریشم

تور ترکیبی تایلند نوروز 95 | تور بانکوک و پوکت | تور پاتایا پوکت

تور تایلند | بانکوک + پوکت | پرواز عمان ایر | نوروز 95 تور تایلند | بانکوک + پوکت | هتل سیتین پتونم * 3 + هتل بارمه ای هایپ * 3 | پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 3 شب بانکوک + 4 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فارسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هر اتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور بانکوک + پوکت : 3955000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پوکت | هتل راشاداسیتی * 3 + هتل دای آی ام * 3 | پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 3 شب بانکوک + 4 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فارسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هر اتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور بانکوک + پوکت : 3985000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پوکت | هتل ایستین * 4 + هتل سیتین پلازا * 4 | پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 3 شب بانکوک + 4 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فارسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هر اتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور بانکوک + پوکت : 4135000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پوکت | هتل ایستین * 4 + هتل سنتارااشلی * 4 | پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 3 شب بانکوک + 4 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فارسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هر اتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور بانکوک + پوکت : 4280000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پوکت | هتل ایستین * 4 + هتل دوانگجیت * 4 | پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 3 شب بانکوک + 4 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فارسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هر اتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور بانکوک + پوکت : 4380000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پوکت | هتل کورتی یارد * 4 + هتل رویال پارادایس * 4 | پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 3 شب بانکوک + 4 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فارسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هر اتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور بانکوک + پوکت : 4540000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پوکت | هتل کورتی یارد * 4 + هتل دوانگجیت * 4 | پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 3 شب بانکوک + 4 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فارسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هر اتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور بانکوک + پوکت : 4590000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پوکت | هتل سوئیس کنکورد * 5 + هتل فیشرمن * 5 | پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 3 شب بانکوک + 4 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فارسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هر اتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور بانکوک + پوکت : 4730000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پوکت | هتل رویال ارکید * 5 + هتل حیات رجنسی * 5 | پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 3 شب بانکوک + 4 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فارسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هر اتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور بانکوک + پوکت : 5200000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پوکت | هتل رویال ارکیدشرایتون * 5 + هتل هیلتون * 5 | پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 3 شب بانکوک + 4 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فارسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هر اتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور بانکوک + پوکت : 5265000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پوکت | هتل رویال ارکیدشرایتون * 5 + هتل لمردین* 5 | پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 3 شب بانکوک + 4 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فارسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هر اتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور بانکوک + پوکت : 5515000 تومان جهت رزرو تور با شماره 88825661 تماس حاصل فرمایید . _________________________________________________________________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پوکت | پرواز ماهان | نوروز 95 تور تایلند | بانکوک + پوکت | هتل راشاداسیتی * 3 + هتل بارمه ای هایپ * 3 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – 4 شب بانکوک + 3 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فارسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 4150000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پوکت | هتل سیتین پتونم * 3 + هتل ای آی ام پتونگ* 3 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – 4 شب بانکوک + 3 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فارسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 4210000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پوکت | هتل ایستین ماکاسن * 4 + هتل آنداکیا * 4 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – 4 شب بانکوک + 3 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فارسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 4375000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پوکت | هتل ایندراریجنت* 4 + هتل سیتینپلازا / اشلی پلازا * 4 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – 4 شب بانکوک + 3 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فارسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 4435000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پوکت | هتل آوانی آتریم * 4 + هتل رویال پارادایس* 4 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – 4 شب بانکوک + 3 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فارسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 4595000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پوکت | هتل کورتی یاردمریوت * 4 + هتل دوانگجیت ریزورت * 4 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – 4 شب بانکوک + 3 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فارسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 4785000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پوکت | هتل فورچون* 4 + هتل دوسیت دی تو * 4 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – 4 شب بانکوک + 3 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فارسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 5000000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پوکت | هتل سوکسل * 5 + هتل فیشرمن * 5 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – 4 شب بانکوک + 3 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فارسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 4835000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پوکت | هتل سوئیس کنکورد * 5 + هتل میلینیوم ریزورت * 5 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – 4 شب بانکوک + 3 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فارسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 4935000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پوکت | هتل رویال ارکید شرایتون * 5 + هتل هیلتون * 5 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – 4 شب بانکوک + 3 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فارسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 5440000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پوکت | هتل سنتاراگراندات سنترال ورد * 5 + هتل سنتاراگراندبیچ * 5 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – 4 شب بانکوک + 3 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فارسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 5580000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پوکت | هتل سنتاراگراندات سنترال ورد * 5 + هتل لمردین * 5 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – 4 شب بانکوک + 3 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فارسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 5690000 تومان جهت رزرو تور با شماره 88825661 تماس حاصل فرمایید . __________________________________________________________________________________________________________ تور تایلند | پاتایا + پوکت | پرواز عمان ایر | نوروز 95 تور تایلند | پاتایا + پوکت | هتل کریستال پالاس * 3 + هتل دنچرال * 3 | پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 3 شب پاتایا + 4 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فارسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور پاتایا + پوکت : 3995000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | پاتایا + پوکت | هتل مانیتا بوتیک * 3 + هتل دای آی ام* 3 | پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 3 شب پاتایا + 4 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فارسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور پاتایا + پوکت : 4100000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | پاتایا + پوکت | هتل سنتارانوا * 4 + هتل سیتین پلازا * 4 | پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 3 شب پاتایا + 4 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فارسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور پاتایا + پوکت : 4175000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | پاتایا + پوکت | هتل ای وان رویال کروز * 4 + هتل سیتین پلازا * 4 | پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 3 شب پاتایا + 4 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فارسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور پاتایا + پوکت : 4290000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | پاتایا + پوکت | هتل گاردن سی ویو* 4 + هتل رویال پاردایس * 4 | پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 3 شب پاتایا + 4 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فارسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور پاتایا + پوکت : 4375000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | پاتایا + پوکت | هتل ای وان رویال کروز * 4 + هتل رویال پاردایس * 4 | پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 3 شب پاتایا + 4 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فارسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور پاتایا + پوکت : 4400000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | پاتایا + پوکت | هتل دبی ویو* 4 + هتل دوانگجیت * 4 | پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 3 شب پاتایا + 4 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فارسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور پاتایا + پوکت : 4525000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | پاتایا + پوکت | هتل زاین* 5 + هتل میلینیوم * 5| پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 3 شب پاتایا + 4 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فارسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور پاتایا + پوکت : 4840000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | پاتایا + پوکت | هتل رویال کلیف* 5 + هتل آویستا* 5| پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 3 شب پاتایا + 4 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فارسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور پاتایا + پوکت : 5150000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | پاتایا + پوکت | هتل رویال کلیف* 5 + هتل حیات ریجنسی* 5| پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 3 شب پاتایا + 4 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فارسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور پاتایا + پوکت : 5270000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | پاتایا + پوکت | هتل رویال کلیف* 5 + هتل هیلتون* 5| پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 3 شب پاتایا + 4 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فارسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور پاتایا + پوکت : 5320000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | پاتایا + پوکت | هتل شرایتون* 5 + هتل هیلتون* 5| پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 3 شب پاتایا + 4 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فارسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور پاتایا + پوکت : 5550000 تومان جهت رزرو تور با شماره 88825661 تماس حاصل فرمایید . __________________________________________________________________________________________________________ تور تایلند | پاتایا + پوکت | پرواز ماهان | نوروز 95 تور تایلند | پاتایا + پوکت | هتل زینک * 3 + هتل نچرال ریزورت * 3 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – 4 شب پاتایا + 3 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فاسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 4165000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | پاتایا + پوکت | هتل کریستال پالاس * 3 + هتل بارمه ای هایپ* 3 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – 4 شب پاتایا + 3 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فاسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 4200000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | پاتایا + پوکت | هتل پاتایا سی ویو/ گاردن سی ویو * 4 + هتل آنداکیا*4 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – 4 شب پاتایا + 3 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فاسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 4440000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | پاتایا + پوکت | هتل سنتارانوا * 4 + هتل سیتین پلازا / اشلی پلازا* 4 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – 4 شب پاتایا + 3 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فاسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 4470000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | پاتایا + پوکت | هتل دبی ویو * 4 + هتل دوانگجیت ریزورت * 4 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – 4 شب پاتایا + 3 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فاسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 4695000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | پاتایا + پوکت | هتل لانگ بیچ* 4 + هتل دوانگجیت ریزورت * 4 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – 4 شب پاتایا + 3 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فاسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 4695000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | پاتایا + پوکت | هتل دبی ویو * 4 + هتل دوسیت دی تو* 4 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – 4 شب پاتایا + 3 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فاسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 4775000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | پاتایا + پوکت | هتل زاین* 5 + هتل فیشرمن* 5 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – 4 شب پاتایا + 3 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فاسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 4695000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | پاتایا + پوکت | هتل رویال کلیف* 5 + هتل میلینیوم ریزورت* 5 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – 4 شب پاتایا + 3 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فاسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 5130000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | پاتایا + پوکت | هتل سنتاراگراندمیراج* 5 + هتل هیلتون* 5 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – 4 شب پاتایا + 3 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فاسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 5755000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | پاتایا + پوکت | هتل رویال کلیف* 5 + هتل لمردین* 5 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – 4 شب پاتایا + 3 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فاسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 5740000 تومان _____________________________________________________ تور تایلند | پاتایا + پوکت | هتل سنتاراگراندمیراج* 5 + هتل سنتاراگراندبیچ* 5 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – 4 شب پاتایا + 3 شب پوکت اقامت در هتل با صبحانه – ویزا – راهنمای فاسی زبان – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 5895000 تومان جهت رزرو تور با شماره 88825661 تماس حاصل فرمایید .

قيمت (ها):

قیمت 0.00

مشخصات اصلي

نام تور برنامه ریزی شده :

تور ترکیبی تایلند نوروز 96

نوع تور :

شهر و خرید

:

ساحل

مدت اقامت :

3 شب بانکوک

:

3 شب پاتایا

:

4 شب پوکت

خدمات :

صبحانه

:

بیمه مسافرتی

:

سیم کارت

:

گشت شهری

:

ترانسفر فرودگاهی

:

پرواز/بلیط داخلی

:

اخذ ویزای توریستی

:

راهنمای تور

نوع بلیط :

بلیط رفت و برگشت

محل اقامت :

هتل

حمل و نقل :

هواپیما

عکس کوچک 1 :

files\7940\gallery\product\\timages\16357-sss200X200.jpg

عکس کوچک 2 :

files\7940\gallery\product\\timages\16357-sss145X145.jpg

عکس کوچک 3 :

files\7940\gallery\product\\timages\16357-sss40X40.jpg

توضیحات تور :

نرخ نوزاد 740000 تومان می باشد .

شروع قیمت ها از :

5990000تومان

عکس اورجینال :

files\7940\gallery\product\\timages\16357-sss.jpg

کشور مقصد :

تایلند

شهر مقصد :

بانکوک

خط هوایی :

Kuwait Airways

شهر مقصد :

پاتایا

شهر مقصد :

پوکت

دفتر مرکزی : ایران - تهران - خیابان مطهری-بعداز سلیمان خاطر-خ اورامان-نبش گروس-پ 2 ساختمان کسری-ط 2 واحد7

نشانی :

0098 21 -88811834

0098 21 88825661 -88823158

0098 21 88811833 -

0098 21 88811834 -

0098 21 88823498

تلفن :

0098 021 88846352

فکس :

مايل به سفارش تعداد عدد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید : 2506

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آسان هجرت

شرکت خدمات مسافرتی بهار پرستوها

آژانس هواپیمایی اوتانا تراول 88610002

شرکت خدماتی مسافرتی و جهانگردی گشت گل یاس

شرکت خدمات مسافرتی قصر ایلیا گشت

آژانس جهانگردی و مسافرتی پرواز ابریشم

شرکت خدمات مسافرتی ریما گشت

شرکت خدمات مسافرتی آریا فر پرواز

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی سفرهای اسرار آمیز

شركت خدمات مسافرتی و جهانگردی داد آفرید پرواز

تور تایلند | تور بانکوک 7 شب زمستان96

بانکوک-پاتایا(تای ایرویز)

تور پوکت(پرواز تای ایرویز)

تور بانکوک + پوکت

تور بانکوک(تای ایرویز)

تور پاتایا (پرواز تای ایرویز)

بانکوک(پرواز ماهان)

تور پوکت (پرواز ماهان)

تور پوکت مرداد 96

تور پاتایا مرداد 96 شهریور 96

ساموئي